Pressupost Sense compromís

Dades client

Pre-impressió

Impressió

Acabats

Entrega

Protecció de dades

En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, l'informem de que les dades facilitades per vostè seràn incloses en un fitxer propietat de Gráficas San Sadurni SLU. La finalitat serà la gestió de les consultes i suggeriments a propòsit d'aquest web. Els camps marcats amb un asterisc (*) son obligatoris, sense els quals no podrem prestar un servei adient.

Les seves dades seran tractades de forma confidencial sense que, en cap cas, es cedeixin a altres entitats o tercers sense el seu consentiment previ. No obstant, vostè pot, en qualsevol moment, exercir els seus drets d'accès, cancelació o rectificació en relació amb les dades esmentades, sol·licitant-ho per escrit o a través del formulari de contacte, amb l'assumpte "Protecció de dades".